Drodzy Polacy - i Rosjanie itd.

1 Studiowałem języka polskiego, prawda, ale to był na dwa tysiąc trzetrzym roku, pół czas i tyłko termin – od wtedy nie mówiłem po polsku. Pisałem to za pomocą słownika !

2 Nie o mało co nic mówić po polsku nie jest mowić po rosyjsku, a po ukrajnsku, a po serbsku a po horwatsku.

3 Studiowałem też języka litwinskiego, ale uczyłem się mniej po litwinsku niż po polsku.

4 Mówię po szwedsku, po niemiecku, po angielsku i po francusku. Pisam i czytam też po łacińsku, po włosku, po hiszpansku i po holendersku, ale nie mówię.

5 Pisać na blogach jest moja praca. Wyłudzać tyłko jest pomoc, aż utrzymuję się z pisarzego. Aż ktoś wydrukuje artykuły od moim blogich na knigach na sprzedaż.

Wasz,
Hans Georg Lundahl

2 comments:

  1. "Wyłudzać"=żebrać?

    złe tłumaczenie z angielskiego lub francuskiego w słowniku w internecie lub na tłumać google.

    ReplyDelete